Közel 2000 önkormányzat csatlakozik hozzánk

Egy nagy áttöréshez érkeztünk el a munkánk során. Azt mondhatjuk, hogy egy olyan mérföldkövet értünk el, ami jelentősen felgyorsíthatja a 100.000 Munkahely Program megvalósulását. Úgy gondoljuk, hogy bár kezdeményezésünk, és mozgalmunk 100%-ig politika mentes elköteleződést ígért, mégis csak sikerült egy pártpolitikailag semleges politikai szervezetet megnyernünk szövetségesnek, méghozzá a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségét (TÖOSZ). Számunkra azért fontos a TÖOSZ szövetsége, mert közreműködésükkel az önkormányzatok vezetőihez tudjuk könnyen eljuttatni a program megértését, ami alapján viszonylag gyorsan tudjuk a helyi embereket bevonni az együttműködésünkbe. Szóval, ilyen programunkról kérdeztük a TÖOSZ elnökét Schmidt Jenőt, Tab polgármesterét.

Schmidt Jenő TÖOSZ elnök

Schmidt Jenő
TÖOSZ elnök

Miért fontos a TÖOSZ-nak a munkahely teremtés?

Ugyan a települési önkormányzatok feladat- és hatásköre többrétű, mégis, napjainkban az önkormányzatok is azon önszerveződő közösségek intézményeinek egyike, melyeknek legfőbb érdekük és feladatuk a környezetükben élők gazdaságának fejlesztése. A gazdaságfejlesztéshez pedig nélkülözhetetlen hozzá tartozik a munkahely teremtés is, mivel a szabadpiaci környezet sajnos eléggé sok munkahelyet szüntetett meg itthon a rendszerváltozás óta. A lakosság érdekében történő szabályozás és igazgatás tehát a munkahelyteremtésre is kiterjed.

A több mint ezerhatszáz települési önkormányzatot magába foglaló TÖOSZ alapfilozófiája a szakszerűség és a szolidaritás, amelyet az általános és közös érdekképviseleten keresztül jelenít meg, amely így a 100.000 Munkahely Program célkitűzéseibe is teljes mértékben illeszthető. A TÖOSZ vezetőjeként úgy gondolom, hogy a 100.000 Munkahely Program megvalósítható alternatívákat képes nyújtani a munkanélküliség problematikájára, ami pedig áttételesen az ország érdekét is szolgálja.

Mi a véleményük a HANGYA Szövetkezet típusú szerveződésekről?

Reális, hogy hazánkban újra kialakuljanak ilyen együttműködő gazdasági közösségek?

A TÖOSZ szerint a 100.000 Munkahely Program mögötti HANGYA – típusú szerveződések lényege a közösség önszerveződő erejében rejlik. Ilyen együttműködő gazdasági közösségek kialakulásának és működésének mára egyre nagyobb realitása van, melyeknek fontossága nem elhanyagolható. Egy jól megszervezett közösség ezáltal lesz képes egyszerre koordináló, katalizáló, és kontrolláló szerepet is ellátni, amely kiegészítője lehet a köz- és magán szféra együttműködésének; így a közszolgáltatások területe is hatékonyan kapcsolódhat be egy adott térség versenyképességének – környezettudatos alapon történő – fokozásába, ezáltal is növelve a foglalkoztatottak számát.

A 100.000 Munkahely Program:

  • segítségével a nagy közgazdasági elméletek (a klasszikus keynesi és a liberális elképzelések) összeegyeztethetővé válnak, de nem makro, hanem mezoszinten, tehát egy régió, vagy kistérség gazdaságpolitikai jövőképében
  • lehetőséget teremt az uniós csatlakozásnak köszönhetően megnyílt források igénybevételére, azok hatékony felhasználására
  • eredményeként – a kölcsönös együttműködésből fakadó pozitív hatások kihasználása révén – megvalósulhat a jelenleginél gazdaságosabb, környezettudatos alapokon szervezett város és településüzemeltetés kialakítása oly módon, hogy pl. a helyben történő termelés és fogyasztás, a tudatos hulladékgazdálkodás kialakítása és infrastrukturális beruházások, illetve ezek multiplikatív hatásai élénkítik a helyi gazdaságot.

A helyi önkormányzatoknak mennyire érdekük egy civil kezdeményezésű foglakoztatási programban részt venni?

Az előbb felsoroltakat figyelembe véve a helyi önkormányzatoknak határozottan érdekük részt venni olyan civil kezdeményezésű, központosított foglakoztatási programban – tekintettel a vidéki régiók jelenlegi helyzetére -, ahol a munkahelyteremtés kérdésére egyértelmű válaszokat és cselekvési terveket kaphatnak. Ugyan sok hasonló együttműködő közösség alakult már Magyarországon, de valahogy ezeket a kisebb egységeket soha nem sikerült logisztikalilag egy nagy termelői/fogyasztói láncba összekapcsolni, amit egykor a HANGYA Szövetkezet is megvalósított. Jelenleg, köszönhetően az informatika adta lehetőségeknek, ez a logisztikai kérdés viszonylag könnyen kezelhetővé vált.

Hogyan tudja a TÖOSZ támogatni a 100.000 munkahely program megvalósulását?

A TÖOSZ úgy tudja segíteni a 100.000 Munkahely Programot, hogy integrálja közösségi szereplőit és szövetségeseit, ismertetve velük a Programot, és segít az erre vonatkozó ismeretterjesztő tanfolyamok szervezésében és a tagok közötti kommunikációban.

Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége

Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége

Röviden törekszünk a Programban megfogalmazottak megvalósítására, hiszen amit egy-egy település vezetője támogat, azt a lakosok is könnyebben fogadják be, értik meg.

.

Tartson velünk ön is.
Várjuk a 100.000 munkahely programban,
mert itt önre is szükség van!

.

Hozzászólások

Hozzászólások

Kategória: Szövetségeseink
Hogyan tudunk együtt 100.000 munkahelyet létrehozni?

Szövetségeseink

Magyar termék védjegyek Magyar Termék Nonprofit Kft

Területi Önkormányzatok Országos Szövetsége Területi Önkormányzatok
Országos Szövetsége

Megújuló HANGYA-2010 Szövetkezet

MagNet Bank MagNet Bank

Magyar Nyugdíjasok Egyesületeinek
Országos Szövetsége

További szövetségeseink

Impresszum

Drábik János Alapítvány
1061 Budapest, Király u. 26.
18399329-1-42
MagNet Bank:
SWIFT kód: HBWEHUHB
IBAN: HU391620-01060023-78020000-0000
Adatkezelés nyilvántartási száma:
NAIH-78166/2014